Van restvoorraden bier naar handalcohol voor zorginstanties

02-03-2020

De voorraden bier die we bij onze ondernemers hebben opgehaald en die klaarstonden om uit te leveren aan horeca, zijn op een duurzame manier hergebruikt. De alcohol uit dit bier is gebruikt om een desinfecterende handalcohol te maken die voldoet aan de richtlijnen van de World Health Organization. Deze handalcohol verspreiden we inmiddels kosteloos onder de zorginstellingen die dit het hardste nodig hebben.

De voorraden bier die we bij onze ondernemers hebben opgehaald en die klaarstonden om uit te leveren aan horeca, zijn op een duurzame manier hergebruikt. De alcohol uit dit bier is gebruikt om een desinfecterende handalcohol te maken die voldoet aan de richtlijnen van de World Health Organization. Deze handalcohol verspreiden we inmiddels kosteloos onder de zorginstellingen die dit het hardste nodig hebben. Samenwerking met partners In de eerste week van april vond de volledige productie van handalcohol bij onze brouwerij in Lieshout plaats. We produceerden de handalcohol zelf, vulden dit eigenhandig af in flessen en brachten deze zelf naar zorginstellingen. Al snel bleek de vraag vanuit zorginstellingen zo groot, dat opschalen van de productie nodig bleek. Dit konden we enkel realiseren door samen te werken met partners die ons helpen met het produceren en distribueren van de handalcohol. We danken daarom Duko Grafimedia voor de etiketten, IFF voor het produceren en afvullen van de handalcohol en King Nederland en Van den Heuvel Logistiek voor het distribueren. Deze partners zetten zich belangeloos in om dit project te ondersteunen. Productieproces handalcohol Om handalcohol te kunnen maken van bier, wordt allereerst de alcohol uit het bier gedestilleerd. Voor het destilleren van de alcohol gebruiken we de brouwinstallatie die we normaliter gebruiken voor het produceren van alcoholvrij bier. We hebben wat wijzigingen in de installatie aangebracht om deze exercitie te kunnen doen. De gedistilleerde alcohol concentreren we tot 80%. Vervolgens wordt hieraan waterstofperoxide en glycerine toegevoegd, zodat het middel smeerbaar wordt en het uitdrogen van handen wordt verminderd. Met 15 liter pils kunnen we 1 liter handalcohol produceren. Inmiddels hebben we ongeveer 25.000 liter handalcohol uitgeleverd aan zorginstellingen en zijn we aan het kijken hoe we deze hoeveelheid kunnen verhogen, afhankelijk van de behoefte. Het alcoholarme bier dat overblijft na het destilleren van de alcohol, wordt gebruikt als veevoer. Zo worden de biervoorraden volledig duurzaam hergebruikt. Download hier beeldmateriaal rondom onze handalcohol. Veiligheidsinformatieblad handalcohol Voor de handalcohol hebben we een Material Safety Data Sheet (MSDS) opgesteld. Dit is een veiligheidsinformatieblad waarop o.a. staat aangegeven welke stoffen er exact in de handalcohol zitten en welke persoonsbeschermingsmiddelen gedragen moeten gebruiken bij het gebruik van het middel. Download het MSDS-blad hier.