Swinkels Family Brewers zet met zeewierextract in op verbetering bodem en verkleining CO2-voetafdruk voor brouwgerst

25-11-2021

Swinkels Family Brewers start, na een eerste succesvolle test op haar eigen gerstveld, met een pilot waarin ze zeewierextract gebruikt als biologische groeistimulant voor haar brouwgerst. Op drie locaties wordt in totaal zes hectare brouwgerst bewerkt met de biostimulant, wat ervoor moet zorgen dat de opbrengst van de gerstoogst toeneemt, het waterverbruik vermindert en de bodem meer CO2 opneemt en vastlegt. De pilot wordt uitgevoerd in samenwerking met mouterij Holland Malt, The Seaweed Company en twee agrariërs die zijn aangesloten bij het initiatief Boer Bier Water.

 

25-11-2021

Pilot bemesting gerstvelden met biostimulant moet kwaliteit bodem verbeteren, weerbaarheid gerst vergroten en voor minder watergebruik zorgen

Swinkels Family Brewers start, na een eerste succesvolle test op haar eigen gerstveld, met een pilot waarin ze zeewierextract gebruikt als biologische groeistimulant voor haar brouwgerst. Op drie locaties wordt in totaal zes hectare brouwgerst bewerkt met de biostimulant, wat ervoor moet zorgen dat de opbrengst van de gerstoogst toeneemt, het waterverbruik vermindert en de bodem meer CO2 opneemt en vastlegt. De pilot wordt uitgevoerd in samenwerking met mouterij Holland MaltThe Seaweed Company en twee agrariërs die zijn aangesloten bij het initiatief Boer Bier Water.

Eerder dit jaar zorgde een test met het gebruik van het zeewierextract op het gerstveld van brouwerij Bavaria voor positieve resultaten. Reden om een grotere pilot uit te rollen: in samenwerking met twee boeren in de buurt van brouwerij Bavaria wordt in totaal zes hectare brouwgerst besproeid met het natuurlijke zeewierextract. Door middel van vochtmeters in de bodem en het afnemen van bodemmonsters worden de resultaten van de pilot constant gemonitord. De biostimulant moet ervoor zorgen dat de aarde rijker wordt en meer koolstof kan opnemen, de weerstand van de gerst tegen plantziektes wordt vergroot en er minder water nodig is om de gerst te telen.

Nieuwe stap in circulariteitsambitie
Marthijn Junggeburth, manager duurzaamheid bij Swinkels Family Brewers: “Bij ons familiebedrijf denken we niet in jaren, maar in generaties. Daarom is het voor ons belangrijk om te denken aan de lange termijn en te investeren in duurzame initiatieven. De eerste test met The Seaweed Company op ons eigen gerstveld was veelbelovend en maakte dat we de pilot graag verder uitrolden. Zo kwamen we uit bij twee boeren die al jarenlang brouwgerst voor ons telen. Ik ben heel blij dat we samen deze pilot aangaan en samen kijken of we een verschil kunnen maken. Het gebruik van deze bio groeistimulant kan onze CO2-voetafdruk verkleinen en daarmee een bijdrage leveren aan onze circulariteitsambitie.”

Theo Vilier is één van de boeren die deelneemt aan de pilot: “We zien dat jarenlange intensieve landbouw onze gronden heeft uitgeput met voor de planten belangrijke mineralen en we voor onze oogst meer afhankelijk zijn chemische middelen. Dat willen we graag veranderen, maar daarin zijn we nog zoekende. Vanuit Boer Bier Water werken we al jarenlang samen met Swinkels Family Brewers: binnen dit project kijken we onder andere naar initiatieven waarmee we de kwaliteit van de bodem en van het grondwater verbeteren. Deze pilot sluit daar naadloos op aan. Hopelijk kunnen we door het gebruik van TopHealth Plants de verschillende elementen in de bodem beter in balans krijgen, waardoor onze brouwgerst minder gevoelig wordt voor ziekten. De kennis vanuit Swinkels Family Brewers en de betrokkenheid vanuit The Seaweed Company geeft ons veel vertrouwen in deze pilot.

Joost Wouters, SeaEO bij The Seaweed Company: “We zijn natuurlijk erg enthousiast over de samenwerking met Swinkels Family Brewers rondom ons Blue Farming concept. Zeewier heeft veel waardevolle toepassingen die bijdragen aan de gezondheid van gewassen en de bodem, en we kijken er naar uit om samen met Swinkels Family Brewers grote stappen te zetten op duurzame agricultuur en daarmee impact te realiseren op het vlak van CO2-reductie. We begeleiden de agrariërs door regelmatig testen uit te voeren op hun bodem en gewassen."

Betrokkenheid Holland Malt
Als de resultaten van de pilot gunstig uitvallen zou dit de circulariteitsdoelstellingen van Holland Malt verder ondersteunen. De mouterij heeft een centrale plaats in de keten van gerst naar bier, en de CO2-voetafdruk van mout en bier wordt voor een belangrijk deel ook door de teelt van gerst bepaald. Teelt van brouwgerst met deze biostimulant is dus een mogelijke verbetering voor de hele keten.

Over TopHealth Plants
TopHealth Plants is een biostimulant van The Seaweed Company die uit verschillende organische extracten bestaat, waarvan het grootste gedeelte zeewier. Het bevat alle essentiële planthormonen die de plant nodig heeft, waardoor de plant deze niet zelf hoeft te produceren en het de plant helpt sneller te groeien en meer opbrengst te genereren. TopHealth Plants helpt de bodem meer organische koolstof op te nemen dan synthetische kunstmest, waarmee extra CO2 wordt vastgelegd in de bodem. Daarnaast vergroot het de weerbaarheid van de plant tegen factoren als droogte, vorst, overstromingen en ziekteverwekkers en verhoogt het de watervasthoudende capaciteit van de bodem. Hierdoor is er minder water nodig om de brouwgerst te laten groeien.