Ruimte voor een goede opstart horeca

De maatregelen omtrent de horeca zijn eind april opnieuw verlengd. Dat heeft ons doen besluiten om een aanvulling te doen op eerder geformuleerde tegemoetkomingen en opnieuw te kijken naar onze mogelijkheden deze verder uit te breiden.  

De maatregelen omtrent de horeca zijn eind april opnieuw verlengd. Dat heeft ons doen besluiten om een aanvulling te doen op eerder geformuleerde tegemoetkomingen en opnieuw te kijken naar onze mogelijkheden deze verder uit te breiden. Hierbij is de belangrijkste conclusie dat we maatwerk verlenen. De situatie van elke horecaonderneming is anders en daarom is het belangrijk om in overleg te treden. We doen wat we kunnen. Afgelopen vrijdag hebben we onderstaande mogelijkheden persoonlijk doorgenomen met onze horecarelaties.   We kijken niet alleen naar wat er nú nodig is, maar willen ook bij de heropening van de horeca de ondernemer de ruimte geven voor een goede opstart. Dit geldt voor de huurders van onze eigen panden en de panden van derden die wij doorverhuren. We geven hen de mogelijkheid om een betalingsregeling met ons aan te gaan met daarbij de volgende uitgangspunten. • Kwijtschelding; er geldt een voorwaardelijke kwijtschelding voor alle huurders van 25 procent per maand over de maanden april, mei en juni 2020, ongeacht of ze zitten in een pand van ons of een pand van een derde dat wij doorverhuren. • Looptijd; in overleg met onze relaties maken we een afspraak over de looptijd van de betalingsregeling. Deze kan verschillen per situatie en varieert daarom van vier maanden tot een jaar. • Geen rente; we rekenen geen rente over de betalingsregeling We doen een appèl op onze horecarelaties om hier met ons in mee te denken, want nogmaals: we doen wat we kunnen. Pandeigenaren die in de mogelijkheid zijn om tegemoetkomingen te doen, waarderen we zeer. Zo trekken we samen op.