Legal disclaimer

Royal Swinkels N.V

Copyright

De inhoud van deze site is auteursrechtelijk beschermd. Deze rechten berusten bij Royal Swinkels. Zonder schriftelijke toestemming van Royal Swinkels is het niet toegestaan deze site of enig onderdeel daarvan te kopiëren.

Disclaimer

Royal Swinkels Holding N.V. stelt de inhoud van deze site met grote zorgvuldigheid samen. Royal Swinkels geeft echter geen garanties voor de inhoud van de informatie en de actualiteit en correctheid daarvan. Royal Swinkels is niet aansprakelijk voor de eventueel voorkomende fouten of onjuistheden dan wel voor de gevolgen van het gebruik van de aangeboden informatie. Royal Swinkels is niet aansprakelijk voor informatie die door derden, waaronder begrepen bezoekers, aan Royal Swinkels ter beschikking is gesteld voor vermelding op deze website. Royal Swinkels is niet aansprakelijk voor enigerlei schade ontstaan door onbeschikbaarheid of onbereikbaarheid van de website en het gebruiken van de website waaronder begrepen onjuiste gegevensverwerkingen.

Met vragen en/of klachten kan men zich richten tot:

Royal Swinkels
T.a.v. Consumentenservice o.v.v. “Royal Swinkels website”
De Stater 1, 5737 RV
Lieshout, Netherlands