Duurzaamheid

De wereld zien als onze familie

Als familiebedrijf denken we in generaties in plaats van jaren. Het is dan ook ons doel om een nog mooier bedrijf door te geven aan toekomstige generaties. Belangrijke speerpunten om dit te realiseren zijn het verkleinen van onze ecologische footprint, verantwoord alcoholgebruik stimuleren en de lokale betrokkenheid vergroten.

Klimaatambities

Zorgen voor de planeet én de volgende generatie

Duurzaamheid en aandacht voor de wereld om ons heen zijn onze belangrijkste drijfveren. Als mouters en brouwers zijn we afhankelijk van natuurlijke hulpbronnen, dus ondernemen we actie om onze planeet te behouden. Circulariteit staat centraal in onze duurzaamheidsstrategie. Daarom streven we naar een 'net zero'-bedrijfsvoering in 2050.

Circulair ondernemen

Zorgvuldig omgaan met energie en grondstoffen

Om een nog mooier familiebedrijf door te geven aan toekomstige generaties, focussen we op circulair ondernemen. We streven ernaar zo min mogelijk grondstoffen en energie te gebruiken, terwijl we ervoor zorgen dat wát we gebruiken de maximale waarde behoudt. Op deze manier dragen we bij aan een duurzamere wereld.

Werk jij graag samen aan onze duurzaamheidsdoelstellingen?

vacatures

Verantwoord alcoholgebruik

Mensen aanmoedigen om verantwoord te drinken

Als brouwer, familiebedrijf en werkgever vinden we het onze plicht om bij te dragen aan het stimuleren van verantwoord drinken en schadelijk alcoholgebruik tegen te gaan. We willen dat iedereen op een evenwichtige en verantwoorde manier van alcohol geniet. Via bewustwordingsinitiatieven stellen we consumenten in staat om weloverwogen keuzes te maken. Daarnaast biedt ons groeiende alcoholvrije portfolio een ruime keuze aan bewuste alternatieven.

Lokale betrokkenheid

Samenwerken met de omgeving

Onze purpose is ‘Seeing the world as our family’, dus zorgen we voor de lokale gemeenschappen in de omgeving van onze mouterijen en brouwerijen. Lokale betrokkenheid zit in ons DNA. Voor elke locatie definiëren we daarom projecten die bijdragen aan de belangen en behoeften van lokale gemeenschappen. We zijn het liefst voor langere tijd betrokken bij structurele projecten die de directe omgeving verbeteren. Dat houdt ons verbonden met de wereld om ons heen.

Sustainable Development Goals

Werken aan Sustainable Development Goals

De Verenigde Naties hebben 17 Duurzame Ontwikkelingsdoelen (SDG's) opgesteld. Deze richten zich onder andere op het bestrijden van armoede, ongelijkheid en klimaatverandering. Acht SDG’s hebben een link met onze kernactiviteiten en sluiten nauw aan bij onze duurzaamheidsstrategie.

Leer meer over deze 8 SDGs en hoe we ze willen bereiken

Good health and well-being

We stimuleren verantwoord alcoholgebruik.

Clean water and sanitation

We gebruiken water efficiënter en brengen schoon afvalwater terug naar de lokale gemeenschappen en de omgeving.

Affordable and clean energy

We maken meer gebruik van hernieuwbare energie, zoals zonne-energie en biogas.

Decent work and economic growth

We stimuleren duurzame economische groei, waardevol werk, ondernemerschap, creativiteit en innovatie.

Decent work and economic growth

We bevorderen de bescherming van arbeidsrechten en het creëren van een veilige en gezonde werkomgeving in onze hele waardeketen.

Responsible consumption and production

Inkoop en productie doen we zo veel mogelijk circulair, door hoogwaardig hergebruik van grondstoffen.

Climate action

Als brouwers en mouters zijn we afhankelijk van natuurlijke hulpbronnen, dus is het belangrijk dat we actie ondernemen om deze te behouden. Daarom nemen we maatregelen om klimaatverandering tegen te gaan, waaronder het streven naar een ‘net zero’-bedrijfsvoering.

Lees ons jaarverslag

Benieuwd wat we in 2022 hebben gedaan om de Sustainable Development Goals te bereiken? Je vindt uitgebreide informatie in ons jaarverslag.

Projecten

Onze duurzaamheidsprojecten

Infographic circulariteitsinitiatieven

Als familiebedrijf denken we niet in jaren, maar in generaties. We weten als geen ander hoe belangrijk het is om een mooier bedrijf door te geven en ons steentje bij te dragen aan een groenere wereld. Daarom zetten we in op circulair ondernemen: we zorgen ervoor dat we zo weinig mogelijk grondstoffen gebruiken en dat wat we gebruiken zoveel mogelijk waarde behoudt. Omdat we weten dat circulariteit een lastig te snappen - en lastig uit te leggen - onderwerp is, hebben we een infographic gemaakt.

Emissievrije mouterij Holland Malt Eemshaven

Op 14 maart 2024 opende Holland Malt officieel ’s werelds eerste emissievrije mouterij. Met deze stap gaat de mouterij in de Eemshaven volledig van het gas af. Door het letterlijk overhalen van de hendel door CEO Jos Jennissen en Groningse Gedeputeerde Klimaat, Energie, Water & Mobiliteit Johan Hamster, werd de emissievrije mouterij een feit. Met het volledig dichtdraaien van de gaskraan gaat Holland Malt van een gasverbruik van 18 miljoen m³ en een CO₂-uitstoot van circa 33.000 ton naar absoluut 0.

Nog meer boeren hergebruiken restwater Bavaria dankzij Boer Bier Water

Door de aanleg van een nieuwe waterinlaat in het Wilhelminakanaal kunnen we nog meer boeren in de omgeving voorzien van gezuiverd restwater. Hierdoor kunnen ze gedurende het jaar de waterstand in hun grond reguleren, waardoor ze het hele jaar voldoende water hebben om hun gewassen te delen. In de onderstaande video vertellen projectleider Ton Broeders en Paul Schots van boerderij de Hofstad je meer over de nieuwe water inlaat in het Wilhelminakanaal.

FAQ

  • Wat doet Royal Swinkels om CO2 te reduceren?

    Royal Swinkels heeft zich verbonden aan het Science Based Targets initiatief (SBTi). Ons doel is om in 2050 ‘net zero’-operationeel te zijn. Alle elektriciteit die wij inkopen is groen. We verduurzamen onze bedrijfsprocessen en kiezen voor groenere transportmogelijkheden.

  • Wat is de Swinkels Circularity Index (SCI)?

    De Swinkels Circularity Index is een rekenmethode die wij gebruiken om te bepalen hoe circulair onze bedrijfsvoering is. Deze methode heeft drie kernprocessen als controlemechanismen: circulaire inkoop, circulaire productie en hoogwaardig hergebruik. Met de SCI werken we toe naar een volledig circulaire bedrijfsvoering. 

  • Hoe duurzaam zijn de verpakkingen?

    Royal Swinkels streeft naar verpakkingen die 100% recyclebaar zijn én volledig bestaan uit gerecycled of duurzaam gecertificeerd materiaal. De eerste doelstelling hebben we gehaald: al onze verpakkingen zijn volledig recyclebaar. Voor de tweede doelstelling zijn we goed op weg. Meer dan de helft van het plastic dat we gebruiken is gerecycled materiaal en onze flessen bestaan voor 75% uit gerecycled glas. Door onze producten anders te verpakken en onze verpakkingen dunner te maken, hebben we minder grondstoffen nodig.

Jouw vraag niet gevonden? Bekijk de veelgestelde vragen of neem direct contact op: